Το πάσχα πλησιάζει και μερικές προτάσεις για προϊόντα και σε βίντεο αλλά και προιόντα.

   

 https://www.youtube.com/watch?v=l-abvEUtKjo

  Στολισμός λαμπάδας

https://www.youtube.com/watch?v=VY4IiS1EPj4&list=PLvS_ZStf2ar5PU4kxE7vI2ZmEdBHTLOOK .

    Προτάσεις για λαμπάδες,

https://www.fp-products.gr