Όπως έχει ειπωθεί και σε άλλο άρθρο με τον τίτλο χρωματοθεραπεία, η τέχνη με χρώματα στην πραγματικότητα είναι σημαντική και θα δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα στον χώρο μέσα από την τέχνη και τα χρώματα.

Μπορείτε να διαβάσετε και το άρθρο χρωματοθεραπεία https://www.fp-products.gr/index.php? αλλά και το άρθρο χρωματολογία https://www.fp-products.gr/index.php?

Υπάρχουν αναφορές για της θεραπευτικές ιδιότητες αλλά και την χρήση τους.
Η τέχνη μπορεί να εκφραστεί   μία ιδέας, σκέψεις, έμπνευση ή και ανάγκες που θέλει να εκφράση ο δημιουργούς του, ο οποίος με τον ο χρόνος που διάθετη για να δημιουργήσει. Το πρώτο σχέδιο αν είναι κόσμημα, το να σχεδιάσει και να δώσει μορφή πριν το κατασκευάσει, έπειτα κατασκευάζοντας το και ενώνοντας τα στοιχεία και δημιουργώντας την μορφή του σχεδίου, γιατί μπορεί έτσι  να επηρεάσει τα συναισθήματα και την συμπεριφορά μας, πράττοντας ανάλογα τα συναισθήματα μας.
Από την οπτική του δημιουργού μπορούν να μιλήσουν για το έργο ολοκληρώνοντας το, αλλά και ο θεατής να δει μέσα από αυτό το έργο. 
Τα χρώματα θα πλαισιώσουν αισθητικά το σχέδιο, είτε να το αναδείξουν, είτε συμβολικά να εκφράσουν συναισθήματα.
Έτσι, όταν βλέπουμε ένα έργο η πληροφορίες που μπορούμε να κατανοήσουμε ή απαντώντας σε ερωτήσεις, για τον καλλιτέχνη και τα έργα του, για το τι θέλει να πει και πώς εμείς το καταλαβαίνουμε, είναι μία επικοινωνία στην οποία και εμείς δημιουργούμε γνωρίζοντας καλύτερα και την δική μας οπτική και ας δεν έχουμε καταλάβει ή δεν έχουμε απαντήσει σε όλες τις πληροφορίες για το έργο αλλά έχουμε την αίσθηση αυτού.

Σε ένα κόσμημα το οποίο εμείς μπορούμε να δούμε την τελική του μορφή, θα ξεχωρίσουμε από την στιγμή που θα το επιλέξουμε γιατί θα μας ικανοποιήσει συναισθηματικά και ταιριάζει σε εμάς.

Τέχνη και χρώμα είναι μία σύνθεση για την δημιουργία, σε οποιαδήποτε τέχνη μία συναισθηματική ανάδειξη για τον άνθρωπο.
Το παρόν άρθρο, εκφράζει σκέψης για την τέχνη των χρωμάτων, δεν είναι συμβουλευτικό ή οδηγός το κείμενο.


           F.P.
     16-09-2022,
       17:14μ.μ..